Kako posetiti Astronomsku stanicu Vidojevicu?

Astronomska stanica na Vidojevici je u sastavu Astronomske opservatorije Beograd (AOB) i ona je jedino u funkciji profesionalnih posmatranja i spada u objekat zatvorenog tipa. Kompletan kompleks se nalazi u režimu video nadzora i ima poseban bezbednosni tretman u saradnji sa MUP Srbije!

  • Sve posete moraju minimum 30 dana unapred da budu najavljene mail-om na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ili na broj telefona +381-(0)11-2419-553. Nakon što ste najavili posetu morate dobiti saglasnost za vašu posetu, jer sama po sebi Vaša najava svakako nije dovoljna!  Termin posete mora da bude striktan, bilo kakva neodobrena pomeranja i kašnjenja neće se uzeti u obzir i poseta će se smatrati otkazanom a naknadni dolazak nelegalnim!

  • Kontakt telefon Opservatorije na Vidojevici je +381-(0)27-310-177. Molimo Vas da nas na ovaj broj kontaktirate samo ako ste prethodno dobili dozvolu za posetu kao i njen precizni termin!

Molimo Vas da se striktno pridržavate sledećih opštih informacija jer je obostrana želja izbeći bilo kakve neprijatnosti po zaposlene i posetioce:

2000px Stop sign light red.svg 109 2017 3 prohibicio foc images noticies17 thumb large800 550 no hunting iso prohibition sign is 1110 9045848 no light lamp sign icon idea symbol
  • Zabranjen je bilo kakav boravak na teritoriji AS Vidojevica bez prethodnog odobrenja uprave!

  • Zabranjen je bilo kakav oblik ometanja posmatračkog procesa i drugih aktivnosti svojevoljnim dolaskom! (osoblje će neovlašćeno lice ljubazno zamoliti da se udalji, a ako ono to ne učini biće odmah obavešten MUP)

  • Zabranjen je bilo kakav vid kampovanja, lova i paljenja vatre na teritoriji kao i u neposrednoj okolini AS Vidojevica!

  • Zabranjena je bilo kakva upotreba veštačkog svetla u toku noćnih termina na teritoriji kao i u neposrednoj okolini AS Vidojevica!

  • Na AS Vidojevica gradjanstvu nisu omogućena nikakva vizuelna posmatranja svemira niti turističko panoramsko razgledanje!

Opservatorija se nalazi na lokaciji koja je od asfalta od mesta Belog Kamena udaljena 2.5 km i put do nje je u jako lošem stanju. U pitanju je običan šumski put kojim je najbolje ići peške ili pomoću nekog ozbiljnog terenskog vozila. Ovime upozoravamo da je jako opasno ići običnim autom, a pogotovu autobusom ili nekim sličnim vozilom koje služi za transport većeg broja putnika!


Прикажи већу мапу

Ako ste prethodno dobili dozvolu i precizan termin od uprave da posetite opservatoriju što je jedini mogući scenario za vaš legalan boravak na teritoriji AS Vidojevica, naša je preporuka da vozilo ostavite pored odmarališta na Belom Kamenu i da put nastavite peške.

Ukoliko ima i snežnog pokrivača, savetujemo vam da odustanete od planiranog dolaska, jer se put ne održava redovno i moguć je i dubok sneg sa prisustvom leda, kako na asfaltu na putu do Belog Kamena, a pogotovu na pomenutom prilaznom planinskom putu. Ovime želimo unapred da se ogradimo od svih eventualnih nepredvidjenih i neželjenih posledica po one koji se budu oglušili o naše preporuke. AOB ni na koji način ne može da odgovara za bilo čiji samoinicijativni dolazak niti na bilo koji način želi da ohrabruje tako nešto, tim pre što naša materijalna i tehnička sredstva nisu dovoljna za davanje takve vrste podrške.

Hvala što ste imali strpljenja da se upoznate sa ovim jako bitnim informacijama.